مشتری مداری و رضایت مشتریان در اولویت اهداف ما قرار دارد، لذا قوانین به شرح زیر تدوین شده است:

1- برای کلیه خرید های شما فاکتور اینترنتی صادر می شود.

2- هزینه ارسال سفارش در زمان خرید به مبلغ سفارش شما اضافه خواهد شد.

3- ارسال سفارش ها به وسیله شرکت پست انجام می شود.

4- خرید شما توسط شرکت ارسال کننده بیمه می شود در صورت آسیب دیدگی خسارت شما جبران شده یا کالای جایگزین ارسال می گردد.

5- مدت زمان تحویل سفارشات 48 ساعت کاری پس از ثبت سفارش در نظر گرفته می شود.

6- در صورت تمایل محصول خریداری شده شما تعویض می شود.

7- در صورت تمایل محصول خریداری شده شما بعد از 24 ساعت در صورت استفاده نشدن پس گرفته می شود و مبلغ خرید به حساب شما بازگردانده می شود.

8- در صورت استرداد یا تعویض، هزینه ارسال کالای استردادی با مشتری می باشد.

9- چنانچه به هر دلیل امکان ارسال محصول نباشد وجه پرداختی به حساب شما مسترد می گردد.