ماسک لب گیلاس beotua

ماسک لب گیلاس beotua

ناموجود

1-آبرسان قوی لب

2-مرظوب کننده لب 

3-روشن کننده لب

4-رفع خشکی لب 

5-رفع پوسته پوستگی 

6-نرم کننده لب