تونر گل رز بیواکوا

تونر گل رز بیواکوا

ناموجود

1-پاکسازی عمیق پوست و منافذ

2-ابرسان وروشن کننده قوی 

3-تنظیم آب و چربی پوست 

4-سفت کننده و جوانساز 

5-جمع کننده منافذ باز 

*سبک و زود جذب 

*مناسب انواع پوست 

وزن:250M