شامپو انار گارنیر

شامپو انار گارنیر

ناموجود

+حاوی عصاره گیاهی وظبیعی

1-افزایش ضخامت مو 

2-افزایش تراکم مو 

3تقویت کننده مو 

4-سفت کننده مو

5-درخشان کننده 

6-پرپشت کننده 

*فاقد پارابن 

*ساخت فرانسه

وزن 250ML