ماسک ورقه ای حبابی نمک دریای سیاه اینسرلان

ماسک ورقه ای حبابی نمک دریای سیاه اینسرلان

ناموجود

1-پاکسازی عمیق پوست 

2-کنترل چربی پوست 

3-رفع جوش سر سیاه 

4-روشن کننده قوی

5-سفت کننده پوست 

6-تغذیه و مرطوب کننده 

7-اکسیژن رسانی از طریق حباب 

*مناسب انواع پوست