اسنس پرتقال خونی از برند ایمیجز

قیمت: 120,000 تومان

1-آبرسان

2-مرطوب کننده

3-شاداب کننده

4-جمع کننده منافذ باز

5-روشن کننده قوی

6-سفت کننده دست

7-ضد لک

*مناسب انواع پوست 

وزن:100ml