ماسک ورقه ای موز دولانجن

ماسک ورقه ای موز دولانجن

قیمت: 10,000 تومان
قیمت برای شما: 7,500 تومان

1-مرطوب کننده قوی

2-جوان کننده

3-طراوت بخش

4-بهبود خشکی

5-بهبود خشنی پوست

*مناسب انواع پوست

وزن:25ml