سرم اسکار لانبنا

سرم اسکار لانبنا

قیمت: 200,000 تومان
قیمت برای شما: 170,000 تومان

1-ترمیم کننده قوی

2-رفع اسکار پوستی

3-رفع بخیه و جراحی

4-رفع ترک پوست

5-رفع جای جوش

6-رفع فرورفتگی جای جوش

7-رفع سوختگی

8-ضد التهاب

9-صاف کننده پوست

وزن:20ml