سرم روغن درخت چای بریلی

سرم روغن درخت چای بریلی

ناموجود

 

 

1-ضد جوش و آکنه

2-رفع التهابات پوستی 

3-کنترل چربی پوست

4-جمع کننده منافذ 

5-ترمیم کننده 

*سبک و زود جذب 

*فاقد چربی 

*درمان بین 7 تا 14 روز

دوره کامل 28 روزه 

وزن:17ml