سرم کوچک کننده منافذ باز لانبنا

سرم کوچک کننده منافذ باز لانبنا

ناموجود

1-پاکسازی و جمع کننده منافذ باز

2-تنظیم آب و چربی پوست 

3-جلوگیری از جوش سرسیاه 

4-ترمیم کننده پوست 

5-آبرسان و مرطوب کننده

6-شفاف و صاف کننده صورت 

*مناسب انواع پوست 

وزن:15ml