ریمل حجم دهنده بورژوا درب مسی

ریمل حجم دهنده بورژوا درب مسی

ناموجود

1-حجم دهنده مژه 

2-بلند کننده مژه

3-مژه ها رو به هم نمیچسبونه 

4-ضد ریزش

*ساخت فرانسه