شامپو روغن گارنیر

شامپو روغن گارنیر

ناموجود

1-دوبرابر تغذیه بیشتر مو 

2-تقویت کننده مو 

3-تغذیه کننده مو 

4-رفع خشکی مو 

5-درخشان کننده 

6-نرم کننده

7-مو را چرب نمی کند 

8-سطح محافظتی 48 ساعته برای مو ایجاد می کند 

وزن:250ml