ژل لایه بردار (اکسفلیتور) رز بیواکوا

ژل لایه بردار (اکسفلیتور) رز بیواکوا

ناموجود

1-پاکسازی عمیق پوست و منافذ

2-رفع سلولهای مرده پوست

3-کنترل ph پوست

4-روشن کننده پوست

5-مرطوب کننده

6-جمع کننده منافذ باز

7-لایه بردار

وزن:120g