پچ شاتوتendow

پچ شاتوتendow

ناموجود

1-مرطوب کننده

2-تغذیه کننده

3-روشن کننده

4-شاداب کننده

5-رفع استرس

6-رفع خستگی چشم

7-رفع تیرگی دور چشم

8-رفع خطوط زیر چشم

9-رفع پف

*مواد کره جنوبی

تعداد:60 عدد(30 جفت)