ماسک خواب گلبرگ گل رز شیشانگزو

ماسک خواب گلبرگ گل رز شیشانگزو

ناموجود

فقط یک عدد موجوده و پلاستیک دورش برای عکاسی باز شده 

استفاده نشده

1-آبرسان قوی

2-روشن کننده قوی

3-تغذیه کننده

4-مرطوب کنندده

5-ترمیم کننده

6-افزایش خاصیت ارتجاعی پوست

7-سفت کننده

8-جمع کننده منافذ باز

9-صاف کننده پوست

10-جوان ساز

وزن:140g