پک پنج تایی کرم دست گربه برند لوف میس

پک پنج تایی کرم دست گربه برند لوف میس

قیمت: 75,000 تومان

1-مرطوب کننده

2-بهبود خشکی پوست

3-رفع خشنی پوست

4-نرم کننده

5-شفاف کننده

6-آبرسان

*بافت سبک و غیر چرب

وزن:30g