شامپو تقویت کننده گارنیر

شامپو تقویت کننده گارنیر

ناموجود

1-تقویت کننده قوی مو

2-تغذیه کننده مو 

3-رفع خشکی مو 

4-درخشان کننده 

5-نرم کننده 

وزن:250ml