پک تخصصی ضد جوش لانبنا

ناموجود

پلمپ پلاستیکی دور تونر و شوینده برای عکاسی باز شده و -استفاده نشده 

 

این پک شامل 

1-شوینده

2-تونر

3-ژل

4-سرم

5-ماسک 

 


1-این پک به صورت تخصصی جوش و آکنه را از بین می برد 

2-از ایجاد جوش جدید جلوگیری می کند 

3-جای جوش را ترمیم میکند و التهاب رو کاهش می دهد 

4-چربی اضافی پوست را کنترل می کند 

5-منافذ باز را جمع می کند 

*نتیجه گیری بیتن 7تا 14 روز

دوره کامل 28 روزه 

*برای جوش شدید دو الی سه دوره توصیه می شود