شامپو بدن کرمی پسته و گل منگولیا داو

شامپو بدن کرمی پسته و گل منگولیا داو

ناموجود

 

🔴حاوی کرم مرطوب کننده 

 

😋پوستت رو تمیز میکنه 

😍بعد از حمام پوست نرم تر و صاف تر میشه 

😎فاقد سولفات پارابن و فتالات 

 

📍سفارش هلند تولید امارت

 

وزن:500ml