ژل صابون ابرو گابرینی

ژل صابون ابرو گابرینی

قیمت: 160,000 تومان

😄ابرو ها رو خیلی طبیعی جلوه می ده و کمک میکنه تا برای مدت طولانی ابروهای بی نقصی داشته باشی

😌بافت شفافی داره و راحت باش میتونی ابروهات رو شانه کنی 

😍اگه میگی سفیدک میزنه یا نه ؟میگم که نه فقط با یک بار استفاده عاشقش میشی 

😁بی رنگ